Tag: D.P.P.D

HOW TO PRACTICĂ

LICENȚĂ Stagiul de practică reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi în conformitate cu planul de învăţământ și care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului…