fbpx

Opționale

Planul de învățământ de la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune propune pentru al doilea și al treilea an de studiu, mai multe discipline opționale dintre care studenții pot alege. În fiecare semestru din anii menționați, poți selecta un opțional la care să participi. Nu uita că deadline-ul pentru alegerea acestora este 21 mai 2021!

Pentru a vă alege disciplinele opționale/facultative trebuie să urmați aceste etape:

📍Pasul 1 – Vă logați pe platforma de student ( https://www.webstudent.ase.ro/login1.aspx) cu username-ul și parola IDM.

📍Pasul 2 – Accesați secțiunea OPȚIONALE.

📍Pasul 3 – Selectezi opțiunile dorite cu ajutorul butonului ,,Schimbă opțiunea curentă”, Opțiunea 1 fiind cea mai preferată, Opțiunea 2 preferată, iar Opțiunea 3 mai puțin preferată.

Mai jos, am structurat pentru tine informațiile cele mai importante legate de acestea pentru a putea lua o decizie informată.

În anul al doilea, semestrul 2, poți alege unul dintre următoarele opționale:
1

Managementul întreprinderii virtuale – antreprenoriat

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Furnizarea cunoștințelor necesare specialiștilor pentru a participa activ în procesele de integrare și utilizare a sistemelor și a soluțiilor informatice în domeniul financiar-contabil
 • Modelarea comportamentului competițional al mai multor unități organizaționale (cotate la bursă) în producerea și comercializarea mai multor produse, pe parcursul mai multor perioade de gestiune
 • Tipurile de decizii luate la nivelul fiecărei echipe (entități organizaționale) participante la simulare sunt: decizii strategice, operaționale, tactice, de investiții, comerciale, financiare, etc.
 • Interpretarea elementelor din documentele financiare pe parcursul perioadelor de gestiune; calculul costurilor unitare de producție pentru produsele fabricate; gestiunea stocurilor de produse finite
 • Calculul agregatelor financiare
 • Analiza cererii; aplicarea mix-ului de marketing în politica comercială a întreprinderii; analiza satisfacției clientelei; analiza elasticității publicității, prețului, etc.
 • Dezvoltarea unui model de asistare a deciziei capabil să stimuleze deciziile manageriale cu impact în modificarea elementelor patrimoniale reflectate în bilanțul contabil

Cerințe specifice:

 • Elaborarea în grup și susținerea individuală a unui raport de gestiune care să explice și să justifice deciziile manageriale luate de echipă pe parcursul simulării
 • Elaborarea în grup și susținerea individuală a unei soluții de modelare informatică a procesului decizional

Tehnologii pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice de gestiune

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Însușirea elementelor și tehnicilor necesare dezvoltării aplicațiilor informatice destinate culegerii și prelucrării datelor în vederea întocmirii rapoartelor financiar – contabile și/sau fiscale
 • dobândirea de abilități practice pentru realizarea unui software de management cu baze de date

Cerințe specifice:

 • obținerea notei 5 în examen
3

Produse informatice financiar-contabile

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • înțelegerea și utilizarea unui sistem informatic integrat
 • descrierea conceptului de ERP, definirea termenilor cheie, explicarea tranziției de la MRP la ERP
 • înțelegerea folosirii unui sistem ERP
 • explicarea modului de integrare a unui sistem ERP cu procesul de afaceri în cadrul unei organizații

Cerințe specifice:

 • obținerea notei 5 în examen
În semestrul 1, anul 3, poți studia una dintre următoarele discipline:

Metodologii manageriale

Număr credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Dezvoltarea de competențe privind metodologiile manageriale ale organizației
 • Cunoașterea metodologiilor de reproiectare a organizației și de elaborarea strategiei
 • Cunoașterea reproiectărilor celor cinci subsisteme ale sistemului de management
 • Evaluarea eficienței manageriale cuatificabile și necuantificabile

Cerințe specifice:

 • Elaborarea și acceptarea lucrării de reproiectare managerială – cerință de intrare în examen (standard minim de performanță)
4
5

Managementul calității proceselor

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Familiarizarea studenților cu conceptele, principiile și tehnicile de bază din domeniul managementului calității proceselor de afaceri, precum și dezvoltarea unor abilități indispensabile practicii manageriale legate de acest domeniu
 • Definirea conceptelor, principiilor și tehnicilor de bază din domeniul managementului calității proceselor de afaceri
 • Interpretarea conceptelor și principiilor de bază din managementul calității apreciate în cadrul organizațiilor de mică complexitate
 • Dezvoltarea de studii/lucrări privind managementul calității aplicate pe organizațiile de mică complexitate

Cerințe specifice:

 • Studenții trebuie să poată opera cu noțiunile de bază prezentate la curs și să înțeleagă aplicațiile parcurse la seminar (standard minim de performanță)

Managementul investițiilor

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Dezvoltarea abilităților pentru inițierea, implementarea, derularea, controlul și evaluarea proceselor instituționale în contextul managementului durabil al resurselor
 • Formarea spiritului antreprenorial la nivelul studentului pe baza principiilor de dezvoltare durabilă
 • Investigarea mediului endogen și exogen al organizației, în vederea fundamentării deciziei de investiție
 • Însușirea metodologiilor de evaluare și analiză a proiectelor de investiții cu finanțare internă și internațională

Cerințe specifice:

 • Prezentarea unui proiect individual/echipă (standard minim de performanță)
7

Managementul resurselor umane

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Însușirea cunoștințelor care au relevanță pentru profesionalizarea activităților din domeniul resurselor umane
 • Însușirea și folosirea conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de bază ale managementului resurselor umane
 • Facilitarea formării unei concepții moderne privind managementul resurselor umane

Cerințe specifice:

 • Elaborarea și susținerea unui proiect de specialitate la nivelul unei echipe formate dintr-un număr de 2-4 studenți (standard minim de performanță)

Etică și integritate academică

Număr de credite: 4

Obiectivele disciplinei:

 • Dezvoltarea de competențe etice pentru pregătirea de rapoarte și analiza datelor
 • Introducerea principiilor de etică și integritate academică
 • Etica în redactarea materialelor
 • Antiplagiatul și citarea corectă
 • Principii etice în colectarea datelor
 • Etica prezentării rezultatelor în cadrul comunicărilor publice

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro