Seria A

Luni

GRUPASĂPTĂMÂNA
Pară/Impară
ORAMATERIEPROFESORSALATIP
Seminar/Curs
624
-7:30
Contabilitate consolidată
Bunea M
-S
625-7:30
Audit internDobroțeanu L
-S
626-7:30
Gestiunea bazelor de date relaționaleMangiuc
-S
627-7:30
Audit internIovu
-S
628-7:30
Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneGîrbină
-S
624-9:30
Gestiunea bazelor de date relaționaleMangiuc
-S
625-9:30
Contabilitate consolidatăBunea M
-S
626-9:30
Audit internDobroțeanu L-S
627-9:30Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneGîrbină-S
628-9:30Contabilitate consolidatăDumitrașcu-S
624-628-11:30Gestiunea bazelor de date relaționaleMangiuc-C

Marți

GRUPASĂPTĂMÂNA
Pară/Impară
ORAMATERIEPROFESORSALATIP
Seminar/Curs
628-9:30Sport
Milea
-S
628-11:30Limbaje de programare
Gorgan V
-S
624-628-13:30Contabilitate consolidatăFeleagă Liliana
-C
624-15:30Limbaje de programareGorgan V-S
625-15:30Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneGîrbină
-S
626-15:30Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneComan M
-S
627-15:30Contabilitate consolidatăDumitrașcu-S
628-15:30Audit internIovu
-S

Miercuri

GRUPASĂPTĂMÂNA
Pară/Impară
ORAMATERIEPROFESORSALATIP
Seminar/Curs
624-628-7:30Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneSăcărin
-C
624-9:30Contabilitate finaciară conform reglementărilor europeneSahlian-S
625-9:30FilosofieVoinea-S
626-9:30Contabilitate consolidată
Guinea F
-S
627-9:30FilosofieUszkai R-S
628-9:30FilosofieCernea-S
624-628-11:30Limbaje de programareGorgan-C
626-13:30Limbaje de programareMangiuc-S
627-13:30Gestiunea bazelor de date relaționaleGorgan-S
627-17:30SportMilea-S

Vineri

GRUPASĂPTĂMÂNA
Pară/Impară
ORAMATERIEPROFESORSALATIP
Seminar/Curs
624-628-7:30Audit internDobroțeanu L
-C
624-09:30Audit internDobroțeanu L-S
625-9:30Limbaje de programareRădulescu
-S
627-9:30Limbaje de programareMangiuc
-S
628-9:30
Gestiunea bazelor de date relaționaleGorgan V
-S
624-11:30
Sport
Popescu V
-S
625-11:30
Gestiunea bazelor de date relaționaleMangiuc-S
625-13:30
SportPopescu V
-S
626-13:30
SportMilea-S

Sâmbătă

GRUPASĂPTĂMÂNA
Pară/Impară
ORAMATERIEPROFESORSALATIP
Seminar/Curs
624-628-07:30Filosofie
Bălan
-C
624-09:30Filosofie
Cernea
-S
626-09:30Filosofie
Uszkai
-S

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro