fbpx

Reprezentarea este direcția studențească a mii de studenți, direcția prin care se va întreține o relație directă cu secretariatul, și conducerea facultății și universității, în fața cărora se vor transmite ideile, opiniile și obiecțiile studenților.

 Cine este studentul reprezentant?

Studentul reprezentant este delegatul studenților, ales prin vot, care reprezintă interesele colegilor săi în forurile consultative decizionale de la nivelul facultăților, al Universității sau cel național.  Studenții sunt membri cu drepturi depline ale comunității universitare, fiind parteneri in managementul Academiei de Studii Economice. De aceea, ca urmare a inițiativelor ANOSR din ultimii ani, studenții sunt prezenți în toate forurile decizionale la nivel de facultate, respectiv universitate. Astfel, 25% din numărul locurilor din Consiliul Facultății și Senatului Universitar sunt destinate studenților.

În cadrul Academiei de Studii Economice din București, alegerile studenților reprezentanți sunt organizate de către Senatul Studențesc pe baza unui calendar aprobat și comunicat la începutul fiecărui an universitar.

Piramida reprezentării organismelor instituționalizate:

 1. Reprezentarea la nivelul grupei;
 2. Reprezentarea la nivelul seriei;
 3. Reprezentarea la nivelul Consiliului Facultății;
 4. Reprezentarea la nivelul Senatului Universitar.

 

 1. Reprezentarea la nivelul grupei

Primul pas spre reprezentare este reprezentarea la nivelul grupei din care faci parte. Persoana aleasă de către colegii săi prin vot la începutul anului universitar are ca rol principal menținerea contactului cu cadrele didactice, în special cu cele de la seminar.

 

 1. Reprezentarea la nivelul seriei

Cea de-a doua treaptă este reprezentarea la nivel de serie. Pentru un reprezentant de serie există mai multe responsabilități: în primul rând, acesta păstrează legătura cu cadrele didactice de la curs, cu reprezentanții de grupă ai seriei din care face parte și, în aceeași măsură, cu ceilalți șefi de serie. Reprezentanții tuturor seriilor din toți anii de studiu de la programele de licență și masterat formează Consiliul Studenților Facultății.

 

 1. Reprezentarea la nivelul Consiliului Facultății

Următoarea treaptă este reprezentarea la nivelul Consiliului Facultății. Acesta reprezintă organismul decizional și deliberativ din facultate., iar din acest for decizional pot face parte membrii Consiliului Studenților. Pentru a candida, aceștia trebuie să depună o scrisoare de intenție și un CV. Studenții pot face parte din Consiliul Facultății chiar dacă nu sunt reprezentanți de serie, doar că, pe lângă CV și scrisoare de intenție vor trebui să prezinte un tabel cu semnăturile susținătorilor din anul lor de studiu. După prezentarea candidaturilor, alegerea în Consiliul Facultății se va face prin vot universal, direct și secret de către toți studenții facultății, conform calendarului elaborat. Pe lângă studenți, din Consiliul Facultății mai fac parte: Decanul, Prodecanii, Directorii de Departamente și profesorii aleși.

 

 1. Reprezentarea la nivelul Senatului Universitar

Ultima treaptă este reprezentarea la nivelul Senatului Universitar. Acesta este forul suprem de decizie și deliberare în Universitate. Procedura de alegere a membrilor este similară cu cea pentru alegerea în Consiliul Facultății. Candidatul trebuie să prezinte un CV și o scrisoare de intenție, urmând să fie votat de către toți studenții facultății pe care o reprezintă. Structura Senatului este alcătuită din 25% studenți și 75% cadre didactice.

 

Care sunt atribuțiile unui student reprezentant?

În procesul de reprezentare este indicat să ai o comunicare cât mai bună în principal cu următoarele persoane: studenţii pe care îi reprezinți, reprezentanţii la nivel de grupă/serie/an, organizaţiile studenţeşti, iar apoi cu conducerea facultăţii pe care o reprezinți, conducerea universității, ceilalți reprezentanţi ai studenţilor ,dar şi cu administrația căminelor, cantinelor, bibliotecii universităţii, și alţi senatori consilieri din alte universităţi.

 • Ca student senator sau consilier trebuie să ai întalniri periodice cu colegii tăi pentru a vă consulta între voi. Este important să fiți uniti și să susțineți întotdeauna poziții comune;
 • Trebuie să le comunici studenţilor, și reprezentanților de an, deciziile luate în forurile din care faci parte;
 • Trebuie să organizezi întâlniri cu studenţii, să îi informezi prin toate metodele accesibile (site, blog al studenţilor reprezentanţi, mailul insituțional, pagini de Facebook, grupuri de Whatsapp, presa studenţească, etc.), să îi consulți şi să identifici problemele cu care aceştia se confruntă.
 • Pentru a fi întotdeauna pregătit pentru ședințele de Consiliu sau Senat trebuie să ceri ordinea de zi stabilită pentru acestea cu minim o săptămână înainte de data programată a întâlnirilor. Daca nu îți este pusă la dispoziţie semnalează această situaţie în cadrul consiliului, organizațiilor studențești reprezentative sau secretarului şef al universității;
 • Informează-te și participă activ la întâlnirile cu comisia de etică şi calitate;
 • Este importantă, de asemenea, participarea la şedinţele de catedră și la stabilirea planurilor de învăţământ.

Având în vedere cele prezentate mai sus, dacă ești de părere că deții atribuțiile specifice unui student reprezentant, te îndemnăm să te informezi corect și să iei inițiativă pentru următoarele alegeri. Reprezentarea îți va aduce și o serie de beneficii, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, astfel formându-se o „colaborare” perfectă între ideea de a-i ajuta pe alții să se dezovolte și de a te dezvolta pe tine personal.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro