fbpx

Procedura de depunere a dosarelor necesare pentru a beneficia de bursa socială

 

În perioada 7-17 septembrie 2020 se pot depune, la adresa secretariatului (secretariat@cig.ro), dosarele pentru a beneficia de bursa socială pe primul semestru al anului universitar. Aceste burse se acordă la cerere, în limita a 30% din fondul de burse alocat, tuturor studenților integraliști, care studiază la forma de învătământ cu frecvență-buget și care îndeplinesc anumite criterii, însă conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 144/2001 pentru aprobabarea OUG nr. 133/2000, și studenții care studiază la o formă de finanțare cu taxă și sunt integraliști, dar care provin din centrele de plasament familial, case de copii sau sunt orfani de ambii părinți. Cererile pot fi de puse de studenți de până la vârsta de 35 de ani.

 

Studenții de la o formă de finanțare fără taxă beneficiază de bursă socială doar în cazul în care:

 1. Sunt studenți orfani de un părinte sau ambii părinți, sau provin din case de copii, centre de plasament, în condițiile în care veniturile obținute în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august) nu depășesc salariul de bază minim net pe economie.
 2. Se află în eviedența dispensarelor studențești și au acte doveditoare care să ateste că studentul suferă de anumite afecțiuni prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale.
 3. Venitul lunar net mediu pe membru al familiei din ultimele 3 luni înaintea începerii anului universitar(iunie, iulie, august), nu depășește valoarea salariului de bază minim net pe economie.

Ordinea de prioritate este cea prezentată.

Până la împlinirea vârstei de 26 de ani, veniturile familiale ale studentului vor fi calculate în funcție de veniturile părinților, copiilor în grija părinților, și unde este cazul a celorlalți membrii susținuți de student(copii, soție, etc). După împlinirea vărtei de 26 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula în funcție de veniturile personale ale studentului și ale persoanelor pe care acesta le are în grijă (soție, copii, etc) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Actele necesare dosarului pentru bursa socială sunt următoarele:

 1. Cerere tip de bursă socială.
 2. Acte doveditoare veniturilor studentului, respectiv ale familiei acestuia(adeverință de la locul de muncă al studentului/ părinților). În cazul în care există membrii în familie, mojori, dar care nu obțin venituri, aceștia vor depunde o declarație pe proprie răspundere însoțită de documente doveditoare.
 3. Copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părinților, hotărârea privind darea în plasament, hotărârea judecătorească de divorț (numai acolo unde este cazul)
 4. Copii ale actelor de identitare pentru toți membrii majori ai familiei și a certificatelor de naștere pentru cei minori
 5. Cupon de pensie/alocație
 6. Cupon de șomaj(doar dacă este cazul)
 7. Adeverință de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
 8. Adeverință de la primărie în cazul veniturilor agricole pentru toți membrii majori.
 9. Adeverință eliberată de școala/ universitate care să ateste calitatea de elev/student a fraților solicitantului (unde este cazul)
 10. Extras de cont în cazul veniturilor din dobânzi.

Observații!

Pentru adeverința de la punctul 1, cât și în cazurile cupoanelor de șomaj, pensie sau alocație, trebuie să fie specificat venitul net pentru fiecare dintre cele 3 luni de dinaintea începerii anului universitar(iunie, iulie, august).

În cazul în care cel puțin unul din membrii familiei nu are cetățenie română, nu are domiciliul stabil în Romania, sau nu realizează  venituri în România, se vor atașa documentele echivalente celor menționate anterior de la organele fiscale din țara respectivă, sau declarație pe proprie răspundere.

 

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro