fbpx

Timpul zboară repede în anii de facultate, astfel că această perioadă se termină și apare o nouă treaptă de urcat spre viața de adult: susținerea examenului de licență. Ca și în anii precedenți, am decis să dăm o mână de ajutor studenților, viitorilor absolvenți ai Academiei de Studii Economice, pentru a realiza o lucrare excepțională și a o prezenta la cele mai înalte standarde.

Susținerea examenului de licență

            Mai întâi, haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă susținerea examenului de licență. Obținerea titlului de „licențiat” se realizează prin promovarea examenului de licență. Potrivit art. 7.1. din Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat disponibil la http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20190925/Hot.Senat%20nr.%20173%20din%2025.09.2019_Modif.Reg.org.desf.ex%20fin.lic.masterat.pdf, acesta constă în două probe care vizează evaluarea nivelului cunoștințelor teoretice și aplicative, notate distinct de către comisie, astfel:

 • Proba 1:  Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 • Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență.

În ceea ce privește Proba 1:  Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, aceasta se realizează pe baza unor întrebări din tematica și bibliografie specifică fiecărei facultăți. În cazul Facultății Contabilitate și Informatică de Gestiune, tematica și bibliografia sunt disponibile la adresa: https://cig.ase.ro/blog/2020/02/02/tematica-si-bibliografie-licenta/.

Redactarea lucrării: ghiduri utile

 În privința redactării lucrării, ce va fi susținută în cadrul Probei 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență, potrivit Ghidului privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor disponibil la http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/ghid.pdf, structura recomandată este următoarea:

 • Coperta interioară a lucrării – va conţine: titlul lucrării, gradul didactic, numele şi prenumele coordonatorului ştiinţific, respectiv numele şi prenumele absolventului;
 • Cuprinsul – se vor menţiona paginile la care se regăsesc capitolele şi subcapitolele lucrării (inclusiv Introducerea, Concluziile şi recomandările, Referinţele bibliografice şi Anexele);
 • Introducerea – cuprinde: importanţa temei şi motivaţia realizării cercetării; scopul și obiectivele cercetării, rezultatele preconizate şi relevanţa; o scurtă prezentare a lucrării de licenţă;
 • Stadiul cunoașterii în domeniu – reprezintă o sinteză a literaturii de specialitate din domeniul temei lucrării de licenţă;
 • Prezentarea metodologiei cercetării și a rezultatelor obținute – reprezintă contribuția proprie a autorului lucrării de finalizare a studiilor și constituie partea principală a lucrării;
 • Concluzii și recomandări – reprezintă partea finală a unei lucrări de cercetare și au rolul de a trece din nou în revistă principalele aspecte tratate/discutate, oferind un răspuns la problema supusă spre cercetare în introducere;
 • Referințele bibliografice – vor conţine resursele bibliografice folosite de absolvent în scopul realizării lucrării de licenţă;
 • Anexele (element facultativ) – pot conţine tabele, grafice, listing-uri ale programelor, demonstraţii mai elaborate ale unor formule folosite pe parcursul lucrării, figuri, scheme, documente financiare completate, imagini, hărți etc.

Alături de informațiile cu caracter organizatoric pe care le găsiți în ghidul amintit anterior, o resursă importantă ce vă ajută să aveți o imagine clară asupra modului de redactare al lucrării de licență este și Ghidul de bune practici privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor de licenta si masterat, disponibil la http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/ghid2020.pdf.

Redactarea lucrării: 5 sfaturi  utile pentru  o lucrare de nota 10

 Timpul a trecut și vă apropiați de finalizarea lucrării de licență, așa că nu ar trebui să ignorați câteva sfaturi pentru o lucrare de licență de nota zece:

 • Setați-vă deadline-uri și încercați să nu le depășești, întotdeauna lăsați-vă câteva zile pentru ultimele detalii, editări și corecturi;
 • Folosiți stilurile din Microsoft Word pentru titluri și subtitluri, astfel vă puteți crea un cuprins folosind References. În plus, din meniul View alegeți Navigation Panel, iar în stânga vă va apărea o coloană cu titlurile respective. Accesați-le pentru a găsi mai repede partea la care vreți să ajungeți;
 • Nu folosiți Wikipedia ca sursă bibliografică, deoarece nu este considerată de încredere, oricine având posibilitate editării textelor postate acolo;
 • Cel mai bun mod de a finaliza un lucru este chiar acesta: lucrați susținut la el! Luați-vă  toate resursele de care aveți nevoie, laptopul, duceți-vă într-un loc unde puteți să vă concentrați și să nu fiți distras și  începeți/continuați să scrieți;
 • Există multe locuri unde puteți găsi resurse bibliogragice, dar primul lucru pe care l-aș recomanda, ar fi acela să căutați chiar în biblioteca  ASE, aveți cele mai multe șanse să găsiți informațiile de care aveți nevoie.

Procedura anti-plagiat

 Potrivit procedurii ce vizează verificarea anti-plagiat, disponibilă la http://dmci.ase.ro/images/stories/proceduri/PO_DMCI-02%20Procedura%20antiplagiat.pdf, toate lucrările de licență și disertație, respectiv toate tezele de doctorat din cadrul Academiei de Studii Economice din București se verifică anti-plagiat înainte de susținere. Potrivit art. 7.3 din reglementarea amintită anterior, verificarea oficială anti-plagiat în cadrul Academiei de Studii Economice din București se realizează prin intermediul platformei Sistemantiplagiat.ro, un instrument care ajută conducătorii de lucrări/teze să evalueze originalitatea documentelor verificate.  În plus, studenții Academiei de Studii Economice pot solicita la DMCI o verificarea anti-plagiat, contra-cost, a lucrării de licență înainte, cu maxim 5 zile lucrătoare, de încărcarea acesteia pe platforma webstudent.ase.ro.  Potrivit art. 7.4 și 7.5. din aceeași reglementare, în urma verificării lucrării, platforma generează un Raport de similitudine, în cadrul căruia sunt prezentați doi coeficienți de similitudine:

 • Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 5 cuvinte descoperite de sistem în alte documente (nu trebuie să depășească 30%);
 • Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minim 25 cuvinte descoperite de sistem în alte documente (nu trebuie să depășească 5%).

Alte informații legate de procedura anti-plagiat sunt disponibile și la adresele https://consilierstudenti.ase.ro/verificarea-antiplagiat-a-lucrarilor-de-licenta-si-a-disertatiilor-2018-2019/, respectiv http://dmci.ase.ro/index.php/antiplagiat-2019 (momentan informațiile legate de date sunt doar pentru anii precedenți).

Cum să-ți prezinți lucrarea în fața comisiei?

            Toți studenți au emoții când trebuie să vorbească în public, mai ales în cazul în care știu că ceea ce spun  influențează semnificativ o notă. Uneori pot fi chiar îngroziți. Dar nu așa trebuie privite lucrurile, nu sunteți nici primii, nici ultimii  care trec prin această etapă. Emoțiile sunt normale, dar nu trebuie să le lăsăm să ne controleze. Raționamentul fiecărui student ar trebui să fie următorul: atâta timp cât m-am pregătit, am învățat și mi-am dat silința să fac o lucrare bună, de ce să mă tem? Poate doar de a lua o notă prea mare. 😊

Cum niciodată o sugestie nu strică, mai jos găsiți câteva sfaturi pentru vorbit în public care  ar putea fi utile fiecărui student ce se pregătește să susțină lucrarea de licență:

 • Când intrați în sală salutați, astfel vă va fi mai ușor să vorbiți în fața celor prezenți;
 • Exersați vorbitul cu o voce tare, clară și fără a vă grăbi. Puteți  să rugați chiar și un membru al familie să vă asculte, astfel puteți primi și un feedback despre cum vă exprimați, dacă vorbiți prea tare sau prea încet, dacă se înțelege tot ceea ce spuneți;
 • Focusați-vă atenția pe ceea ce aveți de comunicat, nu vă gândiși la  eventualele probleme  personale. Odată intrați în sală, toate problemele trebuie lăsate la ușă;
 • Nu stați încordați. Fiți relaxați și stăpâni pe voi. Înainte să vă adresați  publicului numărați în gând până la trei și apoi începeți. Încercați  să-vă transformați eventuala energie negativă în entuziasm;
 • Folosiți PowerPoint-ul la prezentare, astfel puteți să respecți ordinea ideilor și discursul vostru va fi mai ușor de înțeles. Dar nu stați să citiții fiecare cuvânt scris în prezentarea PowerPoint, acest lucru denotă nepregătirea. PowerPoint-ul este acolo doar pentru a face prezentarea mai clară;
 • Nu începeți să-vă cereți scuze în fața publicului din cauza ticurilor nervoase. Dacă vei face asta, veți atrage atenția asupra lor. Dacă nu o faceți, probabil  cei prezenți că nici nu le vor observa.

 După promovarea examenului de licență, încotro? 

            Orice student este interesat de posibilitatea continuării studiilor  prin urmarea unui  program de masterat. Academia de Studii Economice, prin intermediul facultății de Contabilitate și Informatică de gestiune, oferă următoarele programe de masterat:  

 • Analiză financiară și evaluare (60 de locuri:14 buget /46 taxă);
 • Business Services (50 de locuri: 50 taxă);
 • Concepte și practici de audit, la nivel național și internațional (60 de locuri:14 buget/46 taxă);
 • Contabilitate internațională (50 de locuri:14 buget/36 taxă);
 • Contabilitate, audit și informatică de gestiune (60 de locuri: 25 buget/35 taxă);
 • Contabilitate, audit și informatică de gestiune (în limba engleză) (60 de locuri: 25 buget/35 taxă):
 • Contabilitate, control si expertiză (60 de locuri: 14 buget/46 taxă);
 • Contabilitatea și fiscalitatea entităților economice(60 de locuri:14 buget/46 taxă);
 • Contabilitatea afacerilor (în limba engleză) (50 de locuri:10 buget/40 taxă);
 • Drept antreprenorial (50 de locuri: 10 buget/40 taxă).

Pentru informații suplimentare, puteți accesa link-ul  https://cig.ase.ro/programe-masterat/. Informațiile privind numărul de locuri la buget sunt estimate, pe baza situației din anul universitar precedent, numărul  efectiv de locuri  la buget urmând să fie comunicat de Ministerul Educației.

Referințe bibliografie:

 1. ASE București, Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Programe de studii universitare de masterat disponibil la:  https://cig.ase.ro/programe-masterat/,  accesat la  data de 21 aprilie 2020.
 2. ASE București, Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, Tematică și bibliografie licență 2020 disponibil la:  https://cig.ase.ro/blog/2020/02/02/tematica-si-bibliografie-licenta/.,  accesat la  data de 21 aprilie 2020.
 3. ASE București, Ghidul de bune practici privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor de licenta si masterat disponibil la: http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/ghid2020.pdf,  accesat la  data de 21 aprilie 2020.
 4. ASE București, Ghidul privind elaborarea lucrarilor de finalizare a studiilor disponibil la: http://mefc.ase.ro/Media/Default/baza%20legislativa/ghid.pdf,  accesat la  data de 21 aprilie 2020.
 5. ASE București, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat disponibil la: http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2019/20190925/Hot.Senat%20nr.%20173%20din%2025.09.2019_Modif.Reg.org.desf.ex%20fin.lic.masterat.pdf,  accesat la  data de 21 aprilie 2020.
 6. ASE București, Verificarea antiplagiat, disponibilă la http://dmci.ase.ro/images/stories/proceduri/PO_DMCI-02%20Procedura%20antiplagiat.pdf, accesat la  data de 21 aprilie 2020.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro