Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune a apărut în aprilie 2002 ca o necesitate în construirea unei punţi de comunicare între studenţi şi Academia de Studii Economice, a facilitării accesului la informaţii utile privind obţinerea unor stagii de practică, locuri de muncă, burse şi alte tipuri de oportunităţi.

O dată cu trecerea anilor, ASCIG a continuat să susţină educaţia non-formală, venind constant cu noi provocări pentru studenţi. În prezent, asociaţia se concentrează pe proiecte cu caracter profesional şi socio-cultural. Acestea aparţin unor diverse arii ale dezvoltării personale şi profesionale, în special pentru studenţii bucureşteni, fără a se limita totuşi la aceştia.

Misiunea ASCIG

Facilitarea dezvoltării personale şi profesionale a studenţilor prin stabilizarea relaţiilor cu actorii principali ai organizaţiei.

Viziunea ASCIG

ASCIG este unul dintre principalii investitori în dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor din centrul universitar Bucureşti.

Valorile ASCIG:

  • Potential uman
  • Devotament
  • Pasiune
  • Responsabilitate
  • Dezvoltare

Pentru ca ASCIG să devină locul ideal unde studenţii pot face primul pas în ceea ce priveşte o carieră de succes, asociaţia cuprinde studenţi din mai multe facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice, preponderent de la CIG. Modelul educaţional propus de noi este unul non-formal, prin care dorim să acoperim lipsa de informaţii ce apare pe mai multe planuri, facilitând astfel tranziţia de la învăţământul universitar la mediul de afaceri.

Mai mult decât orice, ASCIG este un grup de prieteni care lucrează, se distrează, greşesc şi învaţă împreună. Facem totul din pasiune iar acest lucru se reflectă în calitatea proiectelor noastre şi în relaţia cu actorii cu care interacţionăm.

În mediul ONG-urilor studenţeşti, ASCIG este membră a unor structuri locale şi naţionale precum:

  • Consiliul Organizaţiilor Studenţeşti din ASE (COS)
  • Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR)

Give a Reply

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *