Info Admitere ASE: CIG

Bună și bine ai venit la Info Admitere ASE: CIG din partea ASCIG – Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune.

În acest articol îți vom explica pas cu pas cum decurge admiterea la programele la licență ale Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul ASE – Academia de Științe Economice din București.

Cum devii student la ASE, mai exact, la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune?

Admiterea la programele universitare de licență se face prin concurs bazat pe:
● un eseu motivaţional (evaluat cu calificativul admis/respins);
● o probă scrisă de competenţă lingvistică (notată cu calificativul admis/respins) pentru programele cu predare în limbă străină;
● media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Important!
Eseul motivaţional este o descriere a principalelor realizări, interese, valori, motivaţii ale candidaţilor.
El se redactează în:
● limba română pentru programele cu predare în limba română;
● o limbă străină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limbă străină;
● limba română şi o limbă străină, dacă vă înscrieţi şi la programe cu predare în limba română şi la programe cu predare în limbă străină;

Proba scrisă de competenţă lingvistică se desfăşoară în limba engleză pentru programele cu predare în limba engleză ale Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Ierarhizarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget şi cu taxă se face astfel:
Candidații care au obținut calificativul admis la eseu și, după caz, la proba de competență lingvistică, sunt ierarhizaţi conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor precizate în fișa de înscriere.

În cazul în care există mai mulți candidați cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat la buget sau la taxă, aceștia sunt departajați aplicându-se, în ordine, următoarele criterii:
● media anilor de studiu din liceu;
● nota obținută la proba scrisă la limba și literatura română/maternă de la examenul de bacalaureat.

Modele pentru eseul motivațional și testele de competență lingvistică pot fi consultate pe site-ul www.ase.ro, secțiunea Admitere 2018, butonul Admitere licență (http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/index.asp).

Dosarul pentru înscriere:

1. Cartea de identitate/paşaportul;
2. Un dosar plic pe coperta căruia scrii: numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon;
3. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul; Absolvenţii din iulie 2018 vor prezenta adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, eliberată de liceu, în original sau copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul, conform modelului elaborat de minister;
4. Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studiu) în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul;
5. Eseul motivațional/eseurile motivaționale, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere, conform modelului de pe www.ase.ro. Eseul/eseurile se datează și se semnează de către candidat;
6. Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (școlare sau teritoriale) sau de către medicul de familie, în original/copie legalizată/copie certificată conform cu originalul, din care să rezulte că solicitanții sunt apți pentru facultate;
7. Copia cărții de identitate;
8. Certificatul de naștere în copie legalizată/certificată conform cu originalul;
9. Certificatul de căsătorie în copie legalizată/certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
10. Două fotografii ¾;
11. Bonul valoric/bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere, achitată la casieriile ASE;

12. Declaraţia pe propria răspundere pe care candidatul o completează în sala de înscriere.

Calendarul admiterii:

Înscrieri:
● 11-13 iulie, orele 8.00 – 16.00;
● 14 iulie, orele 8.00 – 14.00;
● 16 iulie, orele 8.00 – 16.00.

● 16 iulie: Afișarea rezultatelor obținute la eseul motivațional;
● 17 iulie: Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la eseul motivațional, între orele 8.00 – 12.00 și afișarea rezultatelor acestora;
● 17 iulie: Afișarea repartizării pe săli a candidaților care vor susține testul de competență lingvistică;
● 18 iulie: Susținerea probei de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine:
● ora 8.00 – 9.00: intrarea candidaților în săli;
● ora 9.30 – 11.30: susținerea testului de competență lingvistică;
Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică.

Susținerea probei de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programele cu predare în limba română*:
■ ora 12.30 – 13.30: intrarea candidaților în săli;
■ ora 14.00 – 16.00: susținerea testului de competență lingvistică;
Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică. (* Numai pentru candidații care NU au competențe lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un certificat de competență pentru limba română eliberat de instituții abilitate de către Ministerul Educației Naționale.)

● 19 iulie: Depunerea contestațiilor pentru rezultatele obținute la testul de competență lingvistică (8:00 – 12:00) și afișarea rezultatelor acestora;
● 19 iulie: Afișarea listelor cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la buget, la taxă și a celor aflați în așteptare;

● 20, 23, 24 iulie (orele 8.00-17.00): Confirmarea locului prin depunerea diplomelor de bacalaureat în original și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare;
● 25 iulie: Afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și taxă și a celor respinși;
● 26 iulie (9:00 -14:00): Restituirea dosarelor, la cerere (În ziua în care are loc afișarea finală, nu se restituie dosare);
● 1 octombrie: Înmatricularea în anul I;
● 1-19 octombrie: Semnarea contractelor de studii.

În cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune există mai multe opțiuni.

Ce înseamnă o opțiune? Opțiune înseamnă un program la buget sau un program la taxă.
În situația în care vă interesează un program de studii atât la buget, cât și la taxă, înseamnă că vă înscrieți la două opțiuni.
Taxa de înscriere pentru învățământul cu frecvență este de 100 de lei, în care sunt incluse primele două opțiuni. Candidații care vor să își exprime mai mult de două opțiuni vor plăti câte 40 de lei pentru fiecare opțiune suplimentară.

Taxa de înscriere poate fi plătită în zilele de înscriere, la oricare dintre casieriile aflate la intrările din clădirile în care se fac înscrierile:
Pentru Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, în clădirea „Mihai Eminescu”, Parter (la intrare), 2 puncte de încasare, cât şi la celelalte casierii.

Puncte de certificare a documentelor:

Candidații se pot prezenta la punctele de mai jos, cu documentele în original, în vederea certificării acestora.

Contabilitate și Informatică de Gestiune – Mihai Eminescu – 1000/1020 (parter).

Pentru a-ți fi mai ușor să te orientezi, uităte pe harta de mai jos:

 

Pentru admiterea la programul de licență există două oferte:
● Contabilitate și Informatică de Gestiune: 183 de locuri – buget, 333 de locuri – taxă;
● Contabilitate și Informatică de Gestiune (în limba engleză): 50 de locuri – buget; 49 de locuri – taxă.

Codificarea opțiunilor:

Pentru Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune avem următoarele coduri:

● Contabilitate și Informatică de Gestiune – Buget: 19 (ultima media la admitere 2017: 8,96);
● Contabilitate și Informatică de Gestiune – Taxă: 20 (ultima media la admitere 2017: 7,64);
● Contabilitate și Informatică de Gestiune în limba engleză – Buget: 21 (ultima media la admitere 2017: 6,71);
● Contabilitate și Informatică de Gestiune în limba engleză – Taxă: 22 (ultima media la admitere 2017: 7,20).

În cazul în care te-ai hotărât ca prima opțiune să fie la Contabilitate și Informatică de Gestiune, atunci înscrierea va avea loc în Clădirea Mihai Eminescu (clădirea 01), B-dul Dacia nr.41, Sector 1, București.

Unde mă pot caza în perioada admiterii?

ASE oferă locuri de cazare pentru candidații și însoțitorii acestora, astfel:
1. Cazarea se va face în limita locurilor disponibile, în Căminul Moxa D, la un tarif de 10 lei/noapte pentru candidați și de 20 lei/noapte pentru însoțitorii acestora. Se asigură cazare pentru minim trei nopți, în perioada 11.07.2018 –2.08.2018.

2. Depunerea cererilor de cazare se va face la: Punct de lucru – intrare cămin Moxa E Adresă: strada Mihail Moxa nr. 11, sector 1.

3. Programul de lucru al administrației căminului și al punctului de lucru pentru depunerea cererilor de cazare: 10.07.2018 – 2.08.2018, între orele 9:00–16:00;

4. Documentele solicitate pentru cazarea în cămin pe perioada admiterii sunt următoarele:

● Fișa de înscriere;
● Cartea de identitate a candidatului;
● Cartea de identitate a însoțitorilor;
● Dispoziția de cazare (se obține la depunerea cererii de cazare);
● Chitanța care atestă plata regiei de cazare (plata se face la depunerea cererii de cazare).

5. CĂMINUL MOXA D:
Adresă: strada Mihail Moxa nr. 11, sector 1;
Capacitate de cazare: 360 de locuri;
Facilităţi oferite: camere de patru locuri dotate cu duș și grup sanitar propriu;
● Acces de la Gara de Nord: troleibuzul 65 până la stația Sfinții Voievozi, respectiv troleibuzele 79 sau 86 până la stația Calea Victoriei;
● Acces de la Piața Romană: troleibuzele 79 sau 86 până la stația Calea Victoriei.

Aşadar, toate acestea fiind spuse, vă așteptăm cu drag la înscrieri și sperăm să aveți parte de timp cât mai frumos și plăcut în București. Vă așteptăm cu voie bună și multe surprize la admitere!

See you there!

Articol redactat de Maria Muntean

 

Give a Reply

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *